WYDARZENIA

Wykład Prezesa BTCS na Wydziale Anglistyki UAM

Artur Rozmysł, Business Development Manager

20 grudnia 2017 r.

W listopadzie na zaproszenie Zakładu Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prezes BTCS Marek Albin wygłosił wykład gościnny pt. „Sztuczna inteligencja a przyszłość zawodu tłumacza. Konieczność zacieśnienia współpracy między uczelniami, absolwentami i pracodawcami”. Gościa przedstawił dr Marcin Turski z Wydziału Anglistyki.

Podczas wykładu Prezes BTCS poruszył szerokie spektrum wątków, od wyścigu gigantów technologicznych w zakresie tłumaczeń maszynowych, przez niedawną modyfikację tłumaczenia modlitwy „Ojcze nasz” przez Episkopat Francji, aż po filozofię umysłu i języka w wykonaniu takich umysłów, jak Gottlob Frege, Ludwik Wittgensteina, John Searle. 

 

Autor zdjęć: Artur Rozmysł |||| polskiphotography.pl

TŁUMACZENIA PISEMNE

O Tradosie – garść przemyśleń praktycznych

TŁUMACZENIA USTNE

Regionalny oddział AIIC 

– tłumacze konferencyjni państw Europy Środkowej się jednoczą 

NOWE TECHNOLOGIE

Nowa usługa – tłumaczenia zdalne oparte o rozwiązania Cisco/WebEx