WYDARZENIA BRANŻOWE

Relacja z III Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny – sympozjum

Artur Rozmysł

Artur Rozmysł, Business Development Manager

4 kwietnia 2017 r.

Głównym punktem 2-ego dnia programu podczas III Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny, który odbył się na UMCS w Lublinie w niedzielę 2 kwietnia, było sympozjum pt. „Tłumacz ustny – wymagane kompetencje – wywiady z wybitnymi tłumaczami ustnymi: środowiskowymi, unijnymi, konferencyjnymi i specjalistycznymi”.

Prezes BTCS Marek Albin przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie z rąk Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy pani Irminy Daniłowskiej. Jako jeden z trójki panelistów podczas tego wydarzenia chętnie podzielił się z publicznością doświadczeniem zebranym w trakcie ponad 20-letniej kariery na rynku tłumaczeń w Polsce i zagranicą. 

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS

Od lewej: mgr Konrad Szulga, Marek Albin, prof. Artur D. Kubacki, dr Ewa Kościałkowska-Okońska

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Irmina Daniłowska, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Irmina Daniłowska, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

prof. Artur D. Kubacki

prof. Artur D. Kubacki

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

mgr Konrad Szulga w roli moderatora panelu

mgr Konrad Szulga w roli moderatora

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS; obok prof. Artur D. Kubacki

Marek Albin, członek AIIC, tłumacz konferencyjny ACI, Prezes BTCS;

obok prof. Artur D. Kubacki

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

dr Ewa Kościałkowska-Okońska

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

mgr Konrad Szulga w roli moderatora panelu

mgr Konrad Szulga w roli moderatora

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Pytania od słuchaczy

Pytania od publiczności

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography

Audytorium

Audytorium

Zdjęcie: Artur Rozmysł / Polski Photography