BIURO TŁUMACZEŃ

Jak chronić poufność zlecanych na zewnątrz tłumaczeń materiałów wrażliwych?

Marek Albin, Prezes BTCS, tłumacz konferencyjny PL EN FR IT ES PT

18 września 2017 r.

W powszechnej świadomości branża tłumaczeń kojarzona jest z wysokimi standardami poufności. Najlepsze biura tłumaczeń gwarantują swoim klientom pełną poufność dokumentów, które są im powierzane do tłumaczenia. Podstawowe narzędzia, które zapewniają bezpieczeństwo, to najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne i klauzula poufności, którą podpisują pracownicy i współpracownicy biura tłumaczeń.

Co jednak w przypadku, gdy klientem są np. instytucje administracji publicznej, a wrażliwe dane to tajemnice państwowe albo objęte szczególnymi względami ostrożności projekty wojskowe lub z obszaru bezpieczeństwa publicznego?

W takich sytuacjach zwykle klauzule poufności są niewystarczające, są to bowiem instrumenty oparte jedynie na prawie cywilnym i handlowym. Potrzebne jest wtedy potwierdzenie wiarygodności osobistej i/lub przemysłowej za pomocą postępowania sprawdzającego przeprowadzanego przez specjalny organ bezpieczeństwa państwowego. W Polsce jest to poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez ABW, czyli Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Procedura sprawdzająca może mieć formę podstawową lub rozszerzoną, w zależności od poziomu poświadczenia: pierwszym szczeblem jest poziom „poufny”, ale standardowo wymagany jest poziom wyższy – „tajny”. Procedura obejmuje wypełnienie szczegółowej ankiety osobowej, która wymaga podania wielu szczegółów z życia osobistego i zawodowego, których prawdziwość jest następnie wnikliwie weryfikowana przez funkcjonariuszy ABW. W grę wchodzi m.in. analiza zeznań podatkowych, prześwietlanie kont bankowych, ale także osobiste rozmowy funkcjonariuszy ABW z osobą sprawdzaną…

Na celownik brane są kontakty z obcymi służbami, przestrzeganie prawa, podatność na próby werbunku, długi, zaburzenia psychiczne czy uzależnienia. Podejrzenia może wzbudzić zbyt wysoki w stosunku do deklarowanych dochodów poziom życia. Osoba lub firma posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa musi dawać rękojmię nieskazitelności.

Procedura przyznawania poświadczenia nie jest formalnością – zdarzają się odmowy i cofnięcia decyzji, przy czym powodem odmowy zwykle nie są wstydliwe czy rzekomo kompromitujące fakty z przeszłości, a raczej próba zatajenia niewygodnych informacji.

Dokumentem, który idzie w parze z poświadczeniem bezpieczeństwa, jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia z dostępu do informacji niejawnych.

Tłumacze z poświadczeniem bezpieczeństwa stanowią niewielką grupę. W przypadku niektórych, mniej popularnych języków, tłumaczy określonego języka z ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa po prostu nie ma. Choć sam fakt posiadania poświadczenia nie jest tajemnicą sam w sobie, to nie istnieje coś takiego jak powszechnie dostępna lista osób z poświadczeniem bezpieczeństwa, jak to jest np. w przypadku spisu tłumaczy przysięgłych figurujących na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Korzystając z okazji pragniemy przypomnieć, że biuro tłumaczeń BTCS jako jedno z nielicznych biur tłumaczeń na rynku posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez ABW, uprawniające do dostępu do informacji opatrzonych klauzulą „tajne”, zaś Prezes BTCS Marek Albin posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego (również do poziomu „tajne”).