UNIA EUROPEJSKA

Europejski Dzień Języków – rzeczywista promocja wielojęzyczności, czy listek figowy?

Marek Albin, Prezes BTCS, tłumacz konferencyjny PL EN FR IT ES PT

26 września 2017 r.

Europejski Dzień Języków to obchodzone 26 września święto, które powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy w 2001 roku. 
 
Na stronie Komisji Europejskiej możemy przeczytać następujące uzasadnienie istnienia Europejskiego Dnia Języków:
 

Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków?

Jest on okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej
  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.
Powyższe postulaty są oczywiście słuszne i dobrze, że taka inicjatywa powstała. Niemniej trzeba na zagadnienie patrzeć realistycznym i trzeźwym okiem. 
 
Komunikowanie się w wielu językach naraz w jakimkolwiek przedsięwzięciu, organizacji czy sytuacji podnosi każdorazowo koszty z uwagi na konieczność zatrudnienia personelu o określonych kwalifikacjach językowych oraz z uwagi na konieczność wykonywania tłumaczeń.
 
Właśnie dlatego mamy na świecie supremację ubogiej wersji języka angielskiego „International English/Globish”. Tak, jak wg prawa Kopernika gorszy pieniądz wypiera lepszy, tak International English/Globish wypiera języki narodowe w międzynarodowych sytuacjach.
 
Co prawda komunikacja w International English/Globish jest zubożona, ale koszty przedsięwzięć są niższe. Zjawisko to jest nieubłagane i nic nie jest w stanie mu się przeciwstawić, tak jak nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić prawu popytu i podaży.
 
Unia Europejska i Rada Europy wiele robią, by język angielski w swojej ubogiej międzynarodowej wersji nie zdominował całkowicie komunikacji w tych organizacjach międzynarodowych. Prawa ekonomii są jednak nieubłagane i granice wielojęzyczności w instytucjach UE i Rady Europy są ściśle reglamentowane – w ślad za ustaleniami budżetowymi.
 
Europejski Dzień Języków jest zatem oczywiście dniem promocji wielojęzyczności, ale zarazem listkiem figowym, skrywającym deficyt wielojęzyczności pod deklaratywnymi słowami poparcia.
 
 
Marek Albin

Marek Albin

Prezes BTCS, członek AIIC, tłumacz przysięgły języków angielskiego i francuskiego, tłumacz konferencyjny akredytowany przy instytucjach UE

Na marginesie komentarza warto zauważyć, że Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych AIIC promuje porozumiewanie się w językach ojczystych. Prezes BTCS Marek Albin brał udział w pracach nad realizacją poniższego spotu promocyjnego AIIC:

 

TŁUMACZENIA PISEMNE

O Tradosie – garść przemyśleń praktycznych

TŁUMACZENIA USTNE

Regionalny oddział AIIC 

– tłumacze konferencyjni państw Europy Środkowej się jednoczą 

NOWE TECHNOLOGIE

Nowa usługa – tłumaczenia zdalne oparte o rozwiązania Cisco/WebEx